Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων -Plastic Busters MPAs- (κωδικος ΕΛΚΕ 01.3021802) και -Developing Mediterranean-specific protocols to protect biodiversity from litter impact at basin and local MPAs scales MEDSEALITTER-.

Ιανουάριος 8, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday January 23rd, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.