Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -HARMONIA-Harmonization and Networking for contaminant assessment in the Ionian and Adriatic Sea-

Ιανουάριος 18, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday February 1st, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.