Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -AQUAEXCEL-AQUAculture infrastructures for EXCELIence in European fish research towards 2020-

Μάιος 31, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 9:59am on Friday June 14th, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.