Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) μεταδιδάκτορα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο -RNA–σίγηση στα διάτομα- (-RNA silence in Diatoms-, RADIO)-

Φεβρουάριος 11, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday February 25th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.