Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) μεταδιδάκτορα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -PREGO-

Μάιος 21, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday June 15th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.