Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) μεταδιδακτορικού ερευνητή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «PREGO»

Δεκέμβριος 8, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday December 22nd, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.