Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) μεταδιδακτορικού ερευνητή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος -RobustBass (Advanced selective breeding for robustness, disease and stress resistance in European sea bass (Dicentrarchus labrax) through the use of Next Generation Sequencing techniques for genetic improvement)-

Μάρτιος 12, 2019 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday March 26th, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.