Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Πλοιάρχου Α΄ ή Β΄ Τάξεως Ε.Ν. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ».

Οκτώβριος 5, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday October 20th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.