Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) υποψήφιου διδάκτορα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «METAFRISKS» με Κ.Ε. (31.3032003/001).

Νοέμβριος 5, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday November 22nd, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.