Προκήρυξη για την πρόσληψη Μαγείρου Α΄ Τάξης Ε.Ν., με σύμβαση ναυτικής εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τον Κ.Ι.Ν.Δ., για τη στελέχωση του πλοίου Ε/Α «ΦΙΛΙΑ»

Ιανουάριος 17, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday February 1st, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.