Προκήρυξη για την πρόσληψη Πλοιάρχου Β΄ Τάξεως Ε.Ν. με σύμβαση ναυτικής εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τον Κ.Ι.Ν.Δ., για τη στελέχωση του πλοίου Ε/Α «ΦΙΛΙΑ».

Νοέμβριος 10, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday November 25th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.