Προκήρυξη για την πρόσληψη Πλοιάρχου A΄ ή Β΄ Τάξεως Ε.Ν. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την στελέχωση της Ναυτικής Υπηρεσίας του ΕΛΚΕΘΕ.

Απρίλιος 9, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 10:38am on Thursday April 23rd, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.