Προκήρυξη για την πρόσληψη Πλοιάρχου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τον Κ.Ι.Ν.Δ., για το πλοίο Ε/Α -ΦΙΛΙΑ-

Μάρτιος 10, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday March 24th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.