Προκήρυξη για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «LIONHARE» και Κ.Ε. (32.2032002/001).

Νοέμβριος 15, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday November 30th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.