Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα βαθμίδας Β΄ για το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων και έδρα τον Υδροβιολογικό Σταθμό – Ενυδρείο -Μουσείο Ρόδου στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση υδρόβιων οργανισμών σε ενυδρεία, μελέτη αλλόχθονων ειδών ιχθύων και υδρόβιων ασπονδύλων».

Μάρτιος 10, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday April 18th, 2023

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.