Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου CO2 στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΚΡΗΠΙΣ-ΙΙ ΓΛΑΥΚΗ», (ΚΩΔ. ΟΠΣ/MIS: 5002438), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 5.250,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Αύγουστος 29, 2019 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday September 11th, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.