Προκήυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Λειτουργική υποστήριξη συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ» (κωδικός προγράμματος 01.3001703/190).

Σεπτέμβριος 16, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday October 1st, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.