ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΔΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ “EMODnet Data Ingestion”», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 44.354,84 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 193304

Μάιος 11, 2023 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:42pm on Tuesday May 30th, 2023

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.