ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ- με τίτλο -Σύγχρονες ενοποιητικές κατευθύνσεις στη θαλάσσια βιολογία- (MOdernUNifyingTrendsinmarinebiology – MOUNT) –

Νοέμβριος 8, 2017 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών α) ξένης γλώσσας και β) Η/Υ θα γίνεται μόνο στις περιπτώσεις πού το απαιτεί η θέση.

Expires at 11:59pm on Thursday November 23rd, 2017

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.