ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-MarinE litter transnational LegislaTion EnhanceMent and Improvement (MELTEMI)-

Νοέμβριος 8, 2017 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας


Expires at 11:59pm on Thursday November 23rd, 2017

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.