ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΝΑΥΤΗ Ε.Ν. ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ

Μάρτιος 7, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday March 9th, 2023

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.