ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SNPBB-CHIP -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HIGH DENSITY) ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ (SNP-CHIP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΙΠΟΥΡΑ (SPARUS AURATA) ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΒΡΑΚΙ (DICENTRARCHUS LABRAX)-» ΜΕ Κ.Ε. (33.4032001/001).

Φεβρουάριος 23, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday March 10th, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.