ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -DRESSAGE- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΕ -ΑΛΚΥΩΝ- ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ ΜΕ Κ.Ε. (01.3032002/001).

Μάρτιος 29, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Wednesday April 13th, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.