ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «MARBEFES» (K.E. 33.4022203/001) ΚΑΙ «BGE» ΜΕ (Κ.Ε.33.4022403/001), «ACCELERATING THE RESTORATION OF SEAGRASS MEADOWS IN THE MEDITERRANEAN AREA THROUGH INNOVATIVE ECOSYSTEM-SERVICE BASED SOLUTIONS (ARTEMIS)» ΜΕ Κ.Ε. (31.3022402/001).

Ιούλιος 5, 2024 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Monday July 15th, 2024

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.