ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΄΄MEAGREGEN΄΄(ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ (ARGYROSOMUS REGIUS) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) ΜΕ Κ.Ε. (33.4031903/001).

Ιούνιος 3, 2021 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday June 17th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.