ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Γ΄ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Ι.Ν.Δ., ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ»

Μάρτιος 3, 2023 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Tuesday March 14th, 2023

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.