ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. -CMBR: -ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- (K.E. 33.4031704), Β. -ΟΑΣΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΥΦΑΛΟΥΣ- (K.E. 33.4031901) ΚΑΙ Γ. -ALIENPORTS -ESTABLISHMENT OF A MONITORING NETWORK AND A WEB-BASED PLATFORM OF NON-INDIGENOUS SPECIES IN MAJOR PORTS OF GREECE- (K.E. 33.4031804)

Μάιος 15, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Friday May 29th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.