ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -LEVECO: Αειφορική αξιοποποίηση των οικοσυστημάτων των θαλασσών και εσωτερικών υδάτων της Α.Μεσογείου στο πλαίσιο της Γλάζιας Ανάπτυξης και συγκεκριμένα του Υποέργου 1 Διεπιστημονική ωκεανογραφική έρευνα του Λιβυκού Πελάγους νορίως του Ελληνικού Τόξου: Θαλάσσιο περιβάλλον, αυαίσθητα/ακραία οικοσυστήματα και υποθαλάσσιου ενεργειακού πόροι-

Ιούνιος 1, 2016 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 12:01am on Friday June 10th, 2016

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.