ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ -FISHBOOST: Improving Europen aquaculture by advancing selective breeding to the next level for the six main finfish spacies-

Ιούλιος 11, 2016 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 12:16am on Saturday July 23rd, 2016

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.