ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -Πιλοτική εκτροφή θαλασσινών ψαριών (ΣΟΥΔΑ-2016-2017)-

Ιούλιος 29, 2016 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 5:01pm on Tuesday August 16th, 2016

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.