ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ(Modern Unifying Trends in marine biology-ΜΟUΝT’. Τ)’.

Σεπτέμβριος 28, 2018 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Friday October 12th, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.