ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ FTIR ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «PLASTIC BUSTERS MPAs» Συνολικής εκτιμώμενης αξίας 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ

Φεβρουάριος 22, 2019 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday March 13th, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.