ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Μάρτιος 19, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Monday April 2nd, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.