ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ O2 ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ –ΨΥΞΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΚΛΩΒΟΥΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ’ ΚΑΙ MIS 5030044 ΣΤΟ Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 50564,52€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

Σεπτέμβριος 30, 2019 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Tuesday October 15th, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.