ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΟΝΟΤΥΠΗΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (next-generation genotyping) ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑΣ (Mullus barbatus), ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ (Nephrops norvegicus) ΚΑΙ ΓΑΡΙΔΑΣ (Aristaeomorpha foliacea) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘MED UNITS’», ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 60.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

Σεπτέμβριος 30, 2019 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday October 16th, 2019

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.