ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 50 ΤΟΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΟΥΔΑ’»,

Απρίλιος 2, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Thursday April 30th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.