ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΠΣΑΔ 2020-2021). ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 29.500,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ). ΚΑΙ ΣΕ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ: ΤΜΗΜΑ Α’: Αργοσαρωνικός, Νότιος Ευβοϊκός, Κυκλάδες, Νότιο Αιγαίο, 20.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΤΜΗΜΑ Β’: Πατραϊκός, Ιόνιο, 9.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Απρίλιος 7, 2020 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Thursday April 30th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.