ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 1: ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΠΙΕΣΗΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 22.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ 2: ΔΥΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 33.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΩΔ. ΑΡ. 2018ΣΕ01300001 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 55.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Μάιος 6, 2020 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΛΑ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:30am on Wednesday May 20th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.