ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 36.500,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Ιούλιος 31, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Friday August 28th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.