ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. ΣΤΟΝ «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟ» ΣΤΙΣ ΓΟΥΡΝΕΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Μάρτιος 30, 2018 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:00pm on Thursday April 12th, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.