ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΣΡ/ΕΛΚΕΘΕ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΙΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 27.000€ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Δεκέμβριος 30, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Wednesday January 15th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.