ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ(**SERVER**) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “**LIFEWATCH**”

Δεκέμβριος 9, 2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ Σε εξέλιξη

Expires at 1:00pm on Friday December 11th, 2015

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.