ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ

Ιούλιος 6, 2018 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Friday July 13th, 2018

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.