ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΕ «ΑΛΚΥΩΝ» ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ) ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ» (ΚΕ 01.3032002/001).

Φεβρουάριος 18, 2022 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Saturday March 5th, 2022

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.