ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δεκέμβριος 9, 2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ Θέσεις εργασίας

Σε έναν Τεχνολόγου Ιχθυολογίας με μεταπτυχιακό στην Ωκεανογραφία στα πλαίσια του Ερευνητικού
Προγράμματος: «Εποπτεία & Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Θαλάσσιων Ειδών και Τύπων
Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος» (NATURA monitoring)»

Expires at 12:00pm on Monday December 14th, 2015

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.