ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΕΘΑΠ-CMBR) ΤΟΥ ΑΓΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20 «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗ DNA ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MINION» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12. ΑΡ.ΠΡ. 20011/5989/09.11.2021 & ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 142362

Νοέμβριος 10, 2021 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Friday November 26th, 2021

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.