ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤHN ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΓΙΑ THN «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ: Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ, Ε/Α ΦΙΛΙΑ, ΠΕΕ ΑΛΚΥΩΝ, ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (H&M) ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (P&I CLUB), ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ», ΑΡ.ΠΡ. 20011/2025/28.03.2023

Μάρτιος 29, 2023 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 11:00am on Thursday March 30th, 2023

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.