Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφίας σε έναν Διδακτορικό Υπότροφο στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος -Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υπο-περιοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης-

Φεβρουάριος 27, 2020 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΛΟΥ Θέσεις εργασίας

Expires at 11:59pm on Thursday March 12th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.