Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού του συστήματος αυτόματου καταγραφέα αγωγιμότητας – θερμοκρασίας βάθους CTD του Π/ΕΕ ΑΛΚΥΩΝ του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Παρακαλώ, οι προφορές να σταλούν μέχρι τις 9/6/2020 και ώρα 12.00 μμ στα e-mail’s : gahatiris@hcmr, promithies@hcmr.gr Αρμόδιος για πληροφορίες : κ. Χατήρης, τηλ. 2241078320

Μάιος 26, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Tuesday June 9th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.