Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αλιευτικού εξοπλισμού και των παρελκόμενων του για την μελέτη της βιοποικολότητας στην παράκτια ζώνη της Πράξης «Αναβάθμιση και συμπλήρωση της ερευνητικής υποδομής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του Π/ΕΕ ΑΛΚΥΩΝ του ΕΛΚΕΘΕ. Παρακαλώ οι προσφορές να σταλούν στα e-mail’s :gahatiris@hcmr.gr, promithies@hcmr.gr μέχρι τις 9/6/2020 και ώρα 12.00 μμ Αρμόδιος για πληροφορίες : κ. Χατήρης, τηλ. 2241078320

Μάιος 26, 2020 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Expires at 12:30pm on Tuesday June 9th, 2020

Comments are currently closed.


Powered by WordPress. Designed by elogi.